ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : Monazzami Bagherzadeh, Karimpour, Lang Farmer, Stern
Throughout Earth’s history, all volcanogenic massive sulfide (VMS)-hosting environments are associated with specific assemblages of mafic and felsic rocks with distinct petrochemistry (petro-chemical assemblages) indicative of formation at anomalously high temperatures within extensional geodynamic environments. The study area (Bornaward-Taknar granitoid) is located in north edging of the Lut block in northeast of Iran (Khorasan Razavi province), about 55 km northwest of Kashmar city and 28 km northwest of Bardaskan city ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : بهرام سامانی
تکوین خرد قاره مرکزی ایران با رخداد تکتونو – ترمال پان افریکن به عنوان بخشی از گندوانا متأثر گشته و پدیده‌ها و رویکردهایی را برجای گذاشته که نقش اصلی را در متالوژنی این پهنه داشته است. موقعیت دیرینه جغرافیایی این خرد قاره در زمان پرکامبرین – کامبرین و پالئوزوئیک تحتانی هنوز مشخص نیست،‌ اما احتمال دارد که دنباله زون ریفتی پرکامبرین پسین باشدکه در محدوده بین محور قطر – کازرون و زون دیبا – هرمز ادامه داشته و تا سرزمین ظفار در جنوب عربستان کشیده شده است . ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : زهرا اعلمی نیا، محمدحسن کریم پور، سید مسعود همام و فریتز فینگر
منطقه طلای ارغش در شمال شرق پهنه ایران مرکزی و در حاشیه زون ساختاری سبزوار قرار دارد. رخنمون¬های سنگی شامل سنگ¬های آتشفشانی با سرشت داسیت و آندزیت، سنگ¬های درونی با طبیعت دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت و کمتر سنگ¬های رسوبی با ترکیب آهک، ماسه سنگ و کنگلومرا می باشند. در این پژوهش بر روی توده بزرگ دیوریتی واقع در شمال شرق محدوده، کار شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محبوبه جمشیدی بدر، فریبرز مسعودی
در شمال غرب ایران منطقه ای به نام کمپلکس دگرگونی سورسات برونزد دارد که شامل انواع متنوعی از سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی بوده و از لحاظ تقسیم بندی زون های ساختاری ایران بخشی از سنگ های شمال غرب زون دگرگونی سنندج- سیرجان محسوب می شود. در این مقاله سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی کمپلکس سورسات به عنوان بخشی از سرزمین های پرکامبرین مورد بازبینی قرار گرفته است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : بهرام سامانی
بارزترین نمادهای کانی‌سازی پان آفریکن در زون متالوژنی بافق – ساغند و گوه زمین ساختی تکنار دیده می شود که گام اصلی آن مربوط به چرخه های ریفتی اصلی و پسین رخداد تکتونو-ترمال پان آفریکن می‌باشد که در حقیقت متعاقب فاز تفریق ماگمایی فرابازی – قلیایی کهن (حدود 850-800) میلیون) و در چرخه پسین پان افریکن بوقوع پیوسته است. در مرحله تفریق تفتال فرابازی – قلیایی کانسارهای منیتیت (آپاتیت) منطقه بوجود آمده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جلیل قلمقاش
بر پایه مطالعات سن‌سنجی ایزوتوپی کهن ترین توده‌های گرانیتوئیدی ایران در نئوپروتروزوئیک پایانی-کامبرین پدید آمده‌اند. سنگ‌های نفوذی کهن منطقه ساغند دست کم در دو مرحله شامل 1) تشکیل گرانیت‌های آناتکسی و کوارتز دیوریت‌های مجموعه چاپدونی (و یا بنه‌شورو) در نئوپروتروزئیک پایانی و 2) تشکیل گرانیت‌های سفید (آریز، پلو و کلمرد) و لوگرانیت‌های زریگان،‌ چادرملو و نریگان که در کامبرین آغازی پدید آمده‌اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جعفر صبوری، فرزاد قریب، داوود جهانی، مریم محمودی، سارا سلیمانی
مطالعه بر روی کهن¬ترین آثار حیاتی به صورت سیستماتیک بر روی کهن¬ترین سازند نادگرگونه شمال ایران یعنی سازند کهار در برش¬های مختلف از جمله برش الگو (کوه کهار بزرگ)، فیروز کوه (چالوس)، سربندان (دماوند)، شاهین دژ و شیل چُپُقلو (سازند سلطانیه)، انجام گرفته است. با توجه به شناسایی میکروفسیل¬های مقاوم در برابر اسید (HF) از جمله فسیل شاخص Cochlatina و وجود فرم¬های آکریتارک خاردار (acanthomorph) و فرم¬های ریسه¬ایی به ویژه فرم Polytrichoides که از دو نوع سنگ رسوبی – شیلی و چرتی و گاه فسفاتیک به دست آمدند، سن نئوپروتروزوئیک پسین برای این سازند به ویژه قسمت رأس آن پیشنهاد می¬شود. در این مطالعه اشاره¬ای نیز به تاریخچه¬ی وجود زیست¬مندان پر سلولی ادیاکارا در منطقه¬ی ایران مرکزی شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :